Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 2019/2020

Spotkanie klas mundurowych z przedstawicielem WKU z Kędzierzyna Koźla

Dnia 12.09.19r. odbyło się spotkanie z ppor. Adamem Koziołem z WKU z Kędzierzyna -Koźla pt. „Uregulowania prawne służby wojskowej zawodowej i terytorialnej”. W spotkaniu uczestniczyły klasy mundurowe
II a oraz I m. Omawialiśmy  rodzaje służb wojskowych i sił zbrojnych oraz klasyfikacje wojskowe, które decydują  czy możemy dostać się do wojska. Dyskutowaliśmy o tym z czym muszą zmagać się żołnierze w swojej pracy oraz co zapewnia wojsko podczas służby czyli m.in. wyżywienie oraz mieszkanie . Gdy spotkanie dobiegało końca, padały pytania takie jak:
jak wyglądają misje i z czym spotykają się tam żołnierze.

Edukacja wojskowa w Kłodzku

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a co za tym idzie, w 22. Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej ruszył kolejny etap kształcenia młodzieży w ramach „Edukacji wojskowej”.
Instruktorzy z 22. kbpg w czwartek, 19 września, szkolili ponad 130 uczniów w ramach programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych. Byli tam i nasi licealiści. A oto krótki fotoreportaż

Powiatowy Turniej Strzelecko – Obronny

24 września w Zespole Szkół Rolniczych odbył się „Powiatowy Turniej Strzelecko- Obronny” dla klas VIII szkół podstawowych. Turniej objęty został honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty, a także Starosty Prudnickiego, Komendy Powiatowej Policji w Prudniku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej . Gospodarzami turnieju byli uczniowie klas mundurowych, nauczyciele ZSR. Celem imprezy jest popularyzowanie wśród młodzieży szkół podstawowych idei klas mundurowych jako oferty edukacyjnej, a także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Ponadto propagowanie wśród młodzieży sprawności fizycznej, zdrowego stylu życia i rozwijania zainteresowań oraz umiejętności obronnych w zakresie: strzelania z broni pneumatycznej, rzutu granatem.

Klasy mundurowe na festynie z okazji 100-lecia Policji.


W tym roku przypada szczególny jubileusz 100-lecia Powstania Polskiej Policji. W lipcu 1919 r. w wolnej i niepodległej Polsce, uchwalono pierwszą Ustawę o Policji Państwowej, na mocy, której została powołana do życia formacja odpowiedzialna za ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Funkcjonariusz to odpowiedzialność, to sumienność, to służba drugiemu człowiekowi, to specjalny zawód dla wyjątkowych ludzi!
Jesteśmy dumni z naszych wychowanków, którzy zasilając dzisiaj kadry prudnickiej policji, stoją w obronie najwyższych wartości i zapewniają nam poczucie bezpieczeństwa. Wielkie brawa także dla uczniów klas mundurowych, którzy aktywnie włączyli się w pomoc przy organizacji festynu.

Szkolenie strzeleckie uczniów klas mundurowych

15 października 2019 r. uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Prudniku uczestniczyli w szkoleniu w zakresie strzelectwa  sportowoobronnego na strzelnicy w Ścinawie Małej.

Na wstępie uczniowie zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy. W ramach ćwiczeń praktycznych strzelali z broni bojowej długiej, czyli karabinków AK, PAC 15, Ak Sporter M, Ak Hellpup M i broni krótkiej – pistolet Glock, Walther i CZ. Oddawali z każdej broni po kilka strzałów, ucząc się jej obsługi i przyjmowania postaw strzeleckich w sytuacji statycznej i dynamicznej.

Atutem zajęć był fakt, że  broń palna z której strzelali uczniowie znajduje się na wyposażeniu Policji, Wojska Polskiego, oddziałów specjalnych i antyterrorystycznych oraz innych służb mundurowych. Odbyte ćwiczenia to kolejny krok przygotowujący uczniów do pracy w tychże służbach. Szkolenie prowadzone było przez kadrę instruktorów strzelectwa sportowego: Artura Buczka oraz Krystiana Trentkiewicza.

Równorzędnie ze szkoleniem grupa uczestniczyła w ognisku integracyjnym. Wyznaczono również miejsce z bronią pneumatyczną zwaną potocznie „wiatrówką”, gdzie uczniowie klasy I i II mieli do dyspozycji 4 sztuki karabinków i strzelali na dystansie około 10-20 m do tarcz pod okiem instruktora Krystiana Trentkiewicza kształcąc umiejętności strzeleckie.

Uczniowie świetnie się zintegrowali podczas wspólnego wyjazdu. Przy ognisku, dzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami z aktywnie spędzonego dnia.   

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach projektu „RAZEM DLA BEZPIECZEŃSTWA – kompleksowe działania na rzecz społeczności lokalnych Powiatu Prudnickiego – ETAP III”dofinansowanegow ramach „Programu ograniczania przestępczości  i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 20182

Zajęcia terenowe klas mundurowych

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku przy wsparciu Starosty Prudnickiego, w ramach projektu „Razem dla Bezpieczeństwa”, pod opieką nauczycieli majora Krzysztofa Kopczyńskiego i Tadeusza Stacha, od kilku lat organizuje zajęcia z terenoznawstwa i topografii terenu, gdzie młodzi adepci sztuki wojennej uczą się posługiwać busolą i mapą.
W dniu 19 października 2019 r, 14 uczniów z pierwszych i drugich klas o profilu mundurowym uczestniczyło w wycieczce pieszej do Dębowca. Trasa wiodła przez las przy „starym klasztorku”, byłej prochowni i dalej duktem leśnym koło kopalni kruszcu w Dębowcu aby po 7 km marszu osiągnąć cel w lesie. Zajęcia takie rozwijają zmysł orientacji w lesie, uczą określenia położenia obserwując otaczającą przyrodę, młodzież poznaje podstawy survivalu. W trakcie marszu każdy uczestnik musi wyznaczyć kilkadziesiąt razy azymut marszu porównać go z położeniem na mapie i dotrzeć do celu.

Wspólny marsz skończył się rozpaleniem ogniska. Po tak wyczerpującym marszu pieczona kiełbaska wspaniale smakuje i nikt nie grymasi z powodu braku wygód.

W ten piękny jesienny dzień, po powrocie, młodzież zadeklarowała chęć uczestnictwa w kolejnym marszu, tym razem w bardziej ekstremalnych warunkach, zimą. Oby ich zapał do zimy nie zmalał!

Gratulujemy uczniom wytrwałości i super atmosfery.

„Mundurowa Pamięć”

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych 29 października 2019r. uczniowie klas mundurowych realizujący program MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” z II LO im. Stefanii Sempołowskiej w Prudniku wzięli udział w akcji „Mundurowa Pamięć”. W ramach akcji uczniowie pod opieką pani Danuty Giereś i Katarzyny Bochenek sprzątali Pomnik Marszu Śmierci 1945r. i porządkowali groby  na  Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kościuszki  oraz zapalili znicze na mogiłach i przy pomniku.

Szkolenie z musztry prowadzone przez instruktora z JW Kłodzko

Dnia 07.11.19r odbyły się zajęcia musztry z oficerem z   22 Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku- patronackiej Jednostki Wojskowej.

       MUSZTRA – trening żołnierski, którego celem jest wyszkolenie żołnierzy w sprawnym wykonywaniu rozkazów.

W najbardziej podstawowej części obejmuje sprawne zajmowanie miejsca w szyku podczas zbiórek m.in .( szereg, dwuszereg, kolumna, kolumna czwórkowa ) zwroty w miejscu i w marszu, marsz krokiem równym i defiladowym, oddawanie honoru.

Nieodłącznym elementem musztry są jej pokazy podczas różnego rodzaju ceremonii, w tym publicznych pokazów np. przysiąg wojskowych, promocji oficerskich.  Tego wszystkiego uczyliśmy się na zajęciach z edukacji wojskowej, prowadzonej przez oficera z patronackiej JW.

Pokazał nam formy, w których możemy ustawiać żołnierzy :

Szyk – ustawienie żołnierzy, drużyn, zastępów w celu wykonania wspólnych czynności.

Szereg – to szyk, w którym żołnierze stoją obok siebie w odstępie równym szerokości dłoni, frontem w jednym kierunku w linii prostej.

Dwuszereg- to szyk, w którym dwa szeregi żołnierzy stoją jeden za drugim, frontem w jednym w jednym kierunku.

Rząd – to szyk, w którym żołnierze stoją frontem w jednym kierunku ustawieni są jeden za drugim.

Kolumna – to szyk, w którym żołnierze stoją frontem w jednym kierunku, jeden za drugim w odległości jednego kroku.

Wyrażenie woli przełożonego następuje w formie rozkazu lub komendy.

Mówił również o komendach: 

Komenda – to krótki rozkaz do natychmiastowego wykonania.

Rozkaz – decyzja przełożonego przekazana do wykonania ustnie, pisemnie lub ustalonym znakiem.

Komenda składa się z zapowiedzi i hasła. Jest kilka komend zawierających tylko hasło ” baczność „, ” spocznij „. Na zapowiedź komendy przyjmuje się postawę zasadniczą, po haśle wykonuje się polecenie. Aby przerwać niewłaściwe wykonywanie czynności podaje się komendę ” wróć „.

Salutowanie – jest to gest odznaczający oddawanie honoru, powitanie, pozdrowienie.

Meldowanie – to zwięzłe sprawozdanie z przebiegu wykonywania czynności danej jednostki. Każdy meldunek kończymy i rozpoczynamy salutowaniem.

W celu rozpoczęcia zajęć z musztry należy wydać komendę : ” Na moja komendę”. Komendę ” Wróć ” podaję się w celu cofnięcia ostatniej komendy lub przerwania wykonywania czynności.

Zajęcia wszystkim uczniom się bardzo podobały. Mamy nadzieję, że takie zajęcia będą organizowane częściej.

                         Kadet Natalia Wróblewska

                         Wanessa Pientka

Święto Niepodległości w połączeniu z nadaniem Oznak Stopnia Kadeta Klas Mundurowych

 

Dzień 8 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku był szczególnie uroczystym dniem. Piękny apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowali uczniowie klas mundurowych pod kierownictwem swoich wychowawczyń, pań: Katarzyny Bochenek i Danuty Giereś.

Gośćmi honorowymi byli: Opolski Wicekurator Oświaty, Artur Zapała, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu, ppłk Robert Król, ppor Adam Kozioł, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego Kierujący Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku, kpt. Arkadiusz Komar, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Anna Wojtczak, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Kamil Perewizny oraz Anna     Iwanecka – Hul, z Rady Rodziców ZSR.

W trakcie uroczystości miały miejsce trzy podniosłe momenty. Pierwszy z nich to wspólne odśpiewanie czterech zwrotek hymnu narodowego w ramach projektu MEN „#Szkoła do hymnu”, kolejny to wręczenie przez Pana Wicekuratora, Artura Zapałę, dwóm najlepszym uczniom naszej szkoły: Marcinowi Fiebichowi z kl. 4 TR i Piotrowi Tęczy                  z kl. II a, stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce jakie uzyskali w roku szkolnym 2018/2019.

Wzniosłym momentem było również nadanie oznak stopnia kadeta określających rok nauki w klasie mundurowej uczniom klas mundurowych: II a oraz III a. Oznaki wręczali: mjr Krzysztof Kopczyński, nauczyciel przedmiotów wojskowych w II LO oraz ppłk Robert Król z WKU.

Po części oficjalnej nastąpił pokaz musztry i taktyki w wykonaniu kadetów, przygotowany pod kierunkiem mjr K. Kopczyńskiego. Trzeba przyznać, że apel był prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu dla wszystkich uczniów a jest ich w tym roku szkolnym wyjątkowo tak wielu, że apel trzeba było  powtarzać dwukrotnie, gdyż społeczność nie zmieściłaby się na auli za jednym razem.

Publiczność w żywy sposób mogła uczcić Niepodległą włączając się do śpiewania pieśni patriotycznych, których tekst ukazywał się na dużym ekranie. Pięknym akcentem było rozpoczęcie obchodów od poloneza, który został wykonany w ludowych strojach. Stroje te są przechowywane w archiwach szkoły jeszcze z czasów, gdy uczyły się tu wychowawczynie przedszkoli. Pani Janina Żurakowska odświeżyła je i przygotowała ów wzruszający pokaz tańca narodowego. Ten dzień był pracowity nie tylko dla „mundurówek”, bowiem uczniowie technikum zajęli się godnym przyjęciem zaproszonych gości. Klasa 4 TG pod czujnym okiem pani Joanny Grzegockiej przygotowała pyszny bogracz natomiast hotelarze z klas 1TWH i 3TEH wraz z wychowawczyniami, paniami Anetą Hutniczak-Rybką i Aleksandrą Chruściel, profesjonalnie obsłużyli pięknie przygotowane przez siebie stoły i rozdawali biało – czerwone kotyliony wykonane na godzinach wychowawczych.

W ten oto sposób historia zatoczyła wielkie koło i ukazało się zupełnie nowe, bardzo wyraziste oblicze II Liceum Ogólnokształcącego przyodzianego w mundur, kształcącego przyszłych pracowników wojska, policji, czy służby więziennej. Już bowiem drugi rok szkoła włączona jest do certyfikowanego pionu klas mundurowych MON .

Miejskie obchody rocznicy Odzyskania niepodległości.

Liczna reprezentacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła udział 11 listopada w oficjalnych, miejskich obchodach rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tym razem czcząc Niepodległą kompania honorowa wraz z pocztami sztandarowymi brała udział w apelu pod pomnikiem harcerzy ZHP, mszy świętej poświęconej ojczyźnie, przemarszu z kościoła na Plac Wolności, gdzie delegacje władz, szkół, związków składały wiązanki kwiatów pod pomnikiem Poległych Żołnierzy.
Kształtowane na co dzień postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów naszej szkoły widoczne są zwłaszcza w czasie takich świąt, ponieważ najliczniej bierzemy udział w tego typu uroczystościach , a także pomagamy obchodzić je innym, np. wspomagając w niesieniu sztandarów Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego czy Starostwo Powiatowe w Prudniku. Kultywowanie tradycji orężnych WP oraz pamięci o bohaterach narodowych czy upowszechnianie ceremoniału wojskowego to cele, jakie osiąga się realizując programy dydaktyczne i wychowawcze w klasach mundurowych.


Spotkania informacyjne odnośnie Wojska Obrony Terytorialnej

14 listopada mieliśmy okazję gościć w murach naszego liceum przedstawicieli WKU w Kędzierzynie Koźlu. Ppłk Piotr Majewski poinformował nas o formowaniu się na Opolszczyźnie Batalionu WOT, który będzie mieścił się w Brzegu. Goście naszej szkoły  zachęcali nas abyśmy wystąpili w progi Terytorialsów. Przedstawili nam warunki jakie musimy spełnić, aby zostać żołnierzem. Zaprezentowali nam także bardzo obszerną ofertę przynależności do tej siły zbrojnej. Jak się okazuje, każdy z nas kto osiągnął pełnoletności i nigdy nie miał zatargów z prawem może wstąpić w ich szeregi. Czynny udział w służbie nie wyklucza nauki, czy też pracy, gdyż służba odbywa się w dniach weekendowych. Poświęcenie swojego wolnego czasu jest wynagradzane . Służba ta nie niesie za sobą tylko wartości materialnych, ale także wartości intelektualne, gdyż każdy z nas ma możliwość dalszego rozwoju. Wojska WOT są zaopatrzone w bardzo dobry i profesjonalny sprzęt potrzebny przy odbywaniu służby. Odbywając służbę spędza się czas na profesjonalnych strzelnicach czy poligonach. Na samym początku trzeba przejść tak zwaną „szesnastkę” czyli 16 dniowe szkolenie, a następnie przejść 3 letni cykl szkolenia.

Spotkanie klas mundurowych z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego.

15 listopada 2019r. – Tym razem naszymi gośćmi byli przedstawiciele Agencji Mienia Wojskowego Pan Artur Zakrzewski i Pani Katarzyna Kowalczyk a także przedstawiciel WKU Kędzierzyn- Koźle mjr Krzysztof Zalewski.

Spotkanie miało charakter informacyjny, gdyż odzwierciedliło nam zadania tejże agencji, a także przedstawiono korzyści jakie idą za udziałem w służbie wojskowej. Kiedy zaczynamy swoją służbę, zadaniem AMW jest nadanie nam miejsca zakwaterowania   czyli budowa mieszkań, nadanie  mieszkania, miejsca w internacie lub przekazania dodatku mieszkaniowego. Mamy także możliwość korzystania ze zniżek dla nas, a także naszych rodzin w Ośrodkach AMW Rewita mieszczących się w Juracie, Zakopanym, Sopocie i Międzyzdrojach. Wszystkie te dobra niesie za sobą praca w wojsku. Zajmują się oni także sprzedażą nieruchomości i  przedmiotów zbędnych dla wojska takimi jak np: stare mundury, buty, hełmy i wiele innych.

                    Zajęcia z edukacji wojskowej na terenie Jednostki Wojskowej w Kłodzku.

W dniu 25.11.2019 klasa 2a liceum mundurowego uczestniczyła w szkoleniu w 22 Karpackim Batalionie Piechoty Górskiej znajdującej się w Kłodzku w ramach projektu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Piony Wojskowych Klas Mundurowych. Zajęcia przeprowadzono zgodnie z programem nauczania przedmiotu jakim jest edukacja wojskowa. Uczniowie mieli możliwość doskonalenia postaw strzeleckich w teorii jak i w praktyce, przypomnieli sobie zasady bezpiecznego strzelania z broni strzeleckiej B.L.O.S., zgrywania przyrządów celowniczych,  dowiedzieli się jak określić swoje oko dominujące oraz jak nie przewyższać celu podczas celowania. Młodzież miała okazję poćwiczyć strzelanie z użyciem laserowego trenażera LSS-1 Czantoria. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności w musztrze zespołowej oraz indywidualnej, taktyce, wykonali rzuty granatem ćwiczebnym oraz przypomnieli sobie składanie broni. Uczniowie dowiedzieli się także nieco więcej na temat akronimu UBAMOŁEZ. 

Klaudia Wolańska i Wojtek Majsakowski kl.2a

Poniżej fotorelacja Klaudii.


Warsztaty historyczne w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.


W dniu 29.11.2019r. uczniowie klasy 1LMR II LO pod opieką pani Danuty Giereś i pani Katarzyny Bochenek wzięli udział w niecodziennej lekcji historii na temat; „Patriotyzmu u progu II wojny światowej i 80 lat później – wielkie czyny i małe gesty”. Młodzież otrzymała różnorodne zadania do wykonania w grupach. Wykorzystując źródła pisane i ikonograficzne przygotowane przez pracownika naukowego muzeum uczniowie wypracowali materiały, które później przedstawiali na forum klasy.Po warsztatach przyszedł czas na zwiedzanie muzeum i odwiedzenie Miejsca Pamięci Narodowej – Cmentarza Jeńców Wojennych.

Konkurs z okazji 100-lecia Policji.

5 grudnia Sylwia Pasiniewicz i Paulina Jocher reprezentowały naszą szkołę w „Konkursie wiedzy o Policji dla uczniów klas ponadpodstawowych województwa opolskiego” , który odbywał się na terenie Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu przy ul. Katowickiej 68.

Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw społecznych w środowisku szkolnym, przybliżenie etosu służby policyjnej w ramach obchodów 100 rocznicy powstania Policji Państwowej, rozwijanie pasji i zainteresowań wśród młodzieży szkolnej, budowanie i kreowanie pozytywnych wzorców i autorytetów oraz promocja służby w Policji, jako alternatywy dla młodzieży na dalsze wybory życiowe.

Wyjazd IIIa do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

W dniu 28.11.2019 r II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku realizując program „Razem dla Bezpieczeństwa” odbyło wycieczkę edukacyjną do Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczniowie klasy IIIa odwiedzili jedną z najlepszych szkół wojskowych w Polsce. W ramach Dni Otwartych uczelni  mogliśmy zobaczyć nabyte umiejętności podchorążych w ramach pokazu sztuki walki oraz zaawansowanych elementów taktyki i obsługi broni na polu walki. Atrakcją zwiedzania była możliwość skorzystania z symulatora KTO (Kołowego Transportera Opancerzonego) Rosomak, kilka stanowisk w skali 1:1 dało pełny obraz służby żołnierza w tak nowoczesnym sprzęcie. Mięliśmy możliwość zaglądnięcia jak wyglądają sale wykładowe akademii oraz zaliczenia kilku ćwiczeń fizycznych będących konkurencjami egzaminacyjnymi do tejże szkoły. Miłym akcentem wycieczki były odwiedziny naszego absolwenta a dzisiaj studenta AWL–u Piotra Hahna, który podzielił się spostrzeżeniami dotyczącymi uczelni z potencjalnymi studentami.

WOT

Uczniowie klasy 3a uczestniczyli 3 grudnia w kolejnym zapoznaniu z warunkami służby w 171 batalionie lekkiej piechoty WOT w Brzegu.

Spotkanie z funkcjonariuszem służby granicznej.

W dniu 18.12.2019r. odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem służby granicznej dla wszystkich klas mundurowych,  na którym bardzo wiele dowiedzieliśmy się  o handlu ludźmi.

HANDEL LUDŹMI – To nazwa procederu, będąca formą niewolnictwa. Wiąże się z tym praca przymusowa, takim ludziom, gdy już padną ofiarą, zabiera się dokumenty, zmusza do prostytucji lub też żebractwa.

Wyróżniamy kilka form handlu ludźmi:

– Handel dziećmi – w celu zatrudnienia jako służby domowej, taniej siły roboczej, świadczeń usług seksualnych.

– Handel kobietami – nakłanianie kobiet do wyjazdu za granicę a tam zmuszanie ich do prostytucji.

– Handel narządami – sprzedaż organów do przeszczepu za niewielką opłatą.

– Handel tanią siłą roboczą – za swoją pracę osoby takie otrzymują wynagrodzenie niższe niż dopuszcza prawo, zarówno ich pobyt jak i praca są nielegalne.

Istnieją również trzy sposoby werbowania:

PRACA 

przedstawienie danej osobie nieprawdziwego obrazu  i warunków w  jaki będzie  odbywała się praca np (praca jako opiekunka za granicą).

MIŁOŚĆ

uwodzenie osoby, rozkochanie jej sobie a potem wywiezienia za granicę i zabranie wszystkich rzeczy osobistych.

MECHANIZM DŁUGU

Werbownik zapożycza się u wybranej osoby np. pożycza pieniądze na mieszkanie a potem bez słowa znika.

Gdy podejrzewamy handel ludźmi należy zgłosić się do odpowiednich instytucji:

– Komendy Głównej Policji

– Biuro Służby Kryminalnej 

– Policja utworzyła skrzynkę e-mailową i infolinię, dzięki którym, każdy kto ma informacje o takich przypadkach będzie mógł skontaktować się z policją.

Na końcu funkcjonariusz służby granicznej pokazał nam film, który ukazywał pewną formę handlu ludźmi.

Wszystkim uczniom bardzo podobała się prezentacja i całe spotkanie.

Natalia Wróblewska, Wanessa Pientka kl.IIa

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

W dniu 19.12.2019 odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Uczniowie mogli posłuchać o tematach między innymi zachowania się podczas wypadku, zabezpieczeniu własnego życia i zdrowia podczas udzielania pierwszej pomocy, czy postępowaniu przy wbitym ciele obcym w ciało. Uczniowie przeprowadzili w parach akcję resuscytacji, przećwiczyli ułożenie drugiej osoby w pozycji bocznej, oraz dowiedzieli się kilku nowych, ważnych a zarazem ciekawych rzeczy. Młodzież miała możliwość obejrzenia z bliska sprzętu AED i przypomnieli sobie jego użytkowanie. Na koniec uczestnicy szkolenia mogli zobaczyć na żywo jak działa gościna proszkowa, omówili jak jej używać, a kilku z uczniów miało okazję jej użyć. 

Kadet Klaudia Wolańska

Egzamin klasy IIIA podsumowujący nauczanie przedmiotu Edukacja Wojskowa w Kłodzku.

W dniu 08.01.2020 klasa II a i IIIa Liceum Mundurowego wybrała się do 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku.

Do egzaminu przystąpiły kończące naukę klasy trzecie. Składał się on z dwóch etapów: ze sprawdzianu teoretycznego i sprawdzianu praktycznego.
Uczniowie do egzaminu podeszli w sposób sumienny i obowiązkowy. Każdemu z nich zależało na tym, aby prezentując swoją wiedzę i umiejętności praktyczne pokazać się z jak najlepszej strony.

Młodzież klasy II miała możliwość dowiedzieć się, jak będzie wyglądał egzamin ich starszych kolegów, a który sami w przyszłym roku będą zdawać. Uczniowie dowiedzieli się jak będą oceniani, a następnie, gdy starsze klasy przystąpiły do egzaminów praktycznych, kadeci z klasy IIa przećwiczyli musztrę. Na koniec głos zabrała pani podpułkownik Izabela Wlizło, wygłaszając mowę końcową, oraz gratulując wszystkim uczniom zdania egzaminów.

5 luty 2020 – szkolenie w JW w Kłodzku.


Dzisiaj klasa wojskowa 2A odbywała szkolenie w JW w Kłodzku.
Pogoda niestety była fatalna, ale to nie była przeszkoda dla naszych kadetów.

W ramach zajęć praktycznych realizowano zagadnienia :
1. Taktyka-doskonalenie umiejętności taktycznych.

a) Działanie podczas marszu, szyki marszowe i patrolowe

b)Działania taktyczne pojedynczego żołnierza oraz sekcji dwu i czteroosobowej.
2. Szkolenie strzeleckie: doskonalenie umiejętności ze szkolenia strzeleckiego.

a)Składanie i rozkładanie broni kbs Beryl

b)Nauka zgrywania przyrządów celowniczych – LSS-1″Czantoria”.


3. Terenoznawstwo.

a) Orientowanie się w terenie bez mapy.

b)Praca na mapie-wyznaczanie punktu na mapie według siatki UTM, wyznaczanie azymutu w terenie.
4. Elementy walki w bliskim kontakcie.
5. Musztra.

a) Zmiana ugrupowania drużyny z rozwiniętego w marszowe;

b) Zwroty w miejscu;

c)Oddawanie honorów;

d)Marsz krokiem zwykłym i defiladowym.

Fotorelacja z zajęć.

Warta honorowa

2 marca uczniowie klas wojskowych II LO w Prudniku uczcili Dzień Żołnierzy Wyklętych biorąc udział w warcie honorowej przy pomniku żołnierzy poległych na wszystkich frontach świata. Kilka zmian pokazało uczniom klasy wojskowej trud jaki trzeba włożyć w przygotowanie warty i godne reprezentowanie szkoły podczas świąt państwowych.

Znasz termin „Żołnierze Wyklęci”, ale wydaje Ci się, że wiesz o nich za mało. Odwiedź  portal poświęcony podziemiu antykomunistycznemu.
Znajdziesz tam:
✅ biogramy
✅ mapy
✅ miejsca represji
✅ kalendarium

podziemiezbrojne.ipn.gov.pl

Spotkanie z przedstawicielem AWL z Wrocławia.

Dnia 05.03.2020 o godzinie 10:30 w ZSR w Prudniku odbyło się spotkanie z żołnierzem reprezentującym Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyły drugie i trzecie klasy mundurowe. Żołnierz przekazał mnóstwo ważnych informacji dla osób które wahają się pod względem wybrania szkoły wyższej. Uczniowie z uwagą słuchali, jak i również zadawali pytania. Przeprowadzona została ankieta na temat Wojska Polskiego, co można by zmienić, aby było bardziej promowane i wybierane przez młodych ludzi.